Pravice in zakonodaja

V zakonodaji Republike Slovenije področje izobraževanja mladih urejajo naslednji predpisi:

 

Zakon o štipendiranju 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)

Zakon o visokem šolstvu 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G)

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane 

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah

Zakon o gimnazijah 

Zakon o maturi 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-B) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-C)

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

Zakon o glasbenih šolah 

Zakon o izobraževanju odraslih

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 

Zakon o nagradah in priznanjih za posebne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 

 


Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki