Problematike

MSS kot ključne problematike na področju izobraževanja mladih v Sloveniji  prepoznava naslednje:

1.       pomanjkanje karierne orientacije

2.       šibko povezovanje izobraževanja in zaposlovanja.

3.       pomanjkanje kakovosti.

4.       slaba implementacija bolonjske reforme.

5.       pojav osipništva pri poklicnem srednješolskem izobraževanju ter zlasti na terciarni ravni izobraževanja.

6.       šibko povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja

7.       nepriznavanje neformalnega izobraževanja

8.       nizka prepoznavnost koncepta neformalnega izobraževanja

9.       pomanjkanje financiranja izvajanja neformalnega izobraževanja

10.   odsotnost sistemskega spodbujanja priložnostnega učenja

11.   odsotnost participacije mladih v procesih odločanja o izobraževanju


Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki