Statistični podatki

Statistični podatki o izobraževanju mladih iz raziskave Mladina 2010: 

 

  • Slovenija je bila v letu 2008 z 71% mladih v starosti med 15 in 24 let, vključenih v redno izobraževanje, po vključenosti mladih v izobraževalni sistem na prvem mestu med državami EU 27 (Eurostat 2008)
  • leta 2010 so študenti (redni, izredni - samo nezaposleni - in pavzirajoči) v skupini 19-24 let tvorili skoraj 70 % mladih, kar je približno za 30 % več glede na desetletje poprej; še izrazitejši dvig je opaziti, če opazujemo skupino 19-29 - od 25,5 % na 41,0 % mladih (Mladina 2010)
  • zgodnja opustitev rednega srednješolskega izobraževanja se je v Sloveniji od 2004 do 2009 povečala iz 2,4 % na 3,2 % (Eurostat 2009)
  • obseg študija v tujini se je med študenti v zadnjih petih letih več kot podvojil (iz 2,0% na 5,3%); še bistveno bolj (iz 8 % na 24 %) se je povečal delež študentov, ki nameravajo opravljati del študija v tujini (Mladina 2010 in ŠOS)Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki