Novice

Začel se je mesec stanovanjske problematike mladih

Torek, 31.05.2011, 14:02

V sklopu meseca, namenjenega stanovanjski problematiki mladih, želimo na vseh ravneh spodbuditi konstruktivno debato, skozi katero bomo lahko ustrezno odgovorili na vprašanja, ki se že dlje časa pojavljajo, ter se podali na pot sistemskega urejanja področja stanovanj za mlade. Ob tem vse mlade pozivamo, naj nam sporočijo, s kakšnimi konkretnimi težavami na področju stanovanj se soočajo, tako da bomo o tem lahko osveščali politične odločevalce in javnost.  


Ob tem smo na tri različne skupine naslovili pozive:

1) na politične odločevalce poziv k urejanju stanovanjske problematike

2) na mlade, naj sodelujejo pri zbiranju konkretnih podatkov o težavah, ki jih imajo na tem področju

3) na organizacije, ki delajo z mladimi, da na lokalnem nivoju pripravijo aktivnosti na temo stanovanjske problematike v njihovih občinah.

Organizacijam, ki imajo opravka z mladimi, vladnim institucijam, poslanskim skupinam ipd. smo hkrati poslali zgibanko s pozivom mladim.

 Vsebina tematskega meseca temelji na lani sprejetem programskem dokumentu Mladinskega sveta Slovenije Stanovanjska problematika mladih.

 

Vse pozive in zgibanko najdete tu.Nazaj na novice

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki