Problematike

Ključni izzivi na področju stanovanjske problematike mladih v Sloveniji:

 

Mladim so stanovanja finančno težko dostopna tako za nakup kot najem.

 • težave na področju zaposlovanja, ki so značilne za večino mladih (nizki prihodki, delovna razmerja za določen čas), povzročajo težave pri najemanju posojil
 • cene stanovanj so v Sloveniji zelo visoke, predvsem v mestih in njihovi okolici, kjer je največ delovnih mest
 • malo je cenovno sprejemljivih najemniških stanovanj; večina mladih, ki najemajo stanovanja, plačuje tržno najemnino, kar si mladi težko privoščijo zaradi prav tako visokih cen

 

Trajno najemniških stanovanj je občutno premalo, pri tržnem najemu pa se mladi srečujejo s številnimi težavami.

 • prisotno je izrazito pomanjkanje najemniških stanovanj; 90% stanovanj je zasebnih lastniških stanovanj, ki so v lasti skoraj izključno s strani starejšega dela populacije
 • na voljo so skoraj izključno samo neurejena kratkoročna najemna razmerja
 • visoke tržne najemnine in neurejenost tega področja in črnega trga; zaradi pomanjkljivega nadzora specifične zahteve najemodajalcev omejujejo pravice najemnikov

 

Ključna težava bivanja v času študija je prenizka ponudba študentskih sob v študentskih domovih ali drugih oblik podpore bivanja v času študija.

 • nesorazmerja med številom prosilcev in številom študentskih ležišč; v vsakem primeru vsaj polovica študentov v času študija živi pri starših ali sorodnikih
 • subvencije najemnin so slabo izkoriščene, ker marsikdaj najemodajalci preprečujejo možnost tovrstnega ureditve najemniškega razmerja
 • prodaja odločb; nezakonito bivanje posameznikov v študentskih domovih (neupravičenci)

 

Zaradi lastniške strukture stanovanj v Sloveniji postaja predvsem pri mladih vse večji problem prijava stalnega bivališča, ki je osnova za uveljavljanje njihovih pravic.

 • pri tržnem najemu lastniki stanovanj pogosto ne dajo soglasja k prijavi bivališča; prav tako je prijava marsikdaj nesmiselna, ker najemniki nikoli ne vedo zagotovo, kako dolgoročen je njihov najem
 • to vpliva na celo vrsto pravic: za neprofitno stanovanje v določeni občini lahko zaprosijo le tisti, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v tej občini; posledično je omejen dostop do javnih otroških vrtcev; ni pravice udeležbe na volitvah v dotični občini; omejene so tudi pravice do nekaterih socialnih transferjev
 • mladi priseljenci iz drugih občin (pogosto mlade družine) večinoma spadajo med najrevnejše prebivalce

 

Pri urbanističnem načrtovanju in sistemih javnega prevoza niso upoštevane potrebe mladih.

 • pomanjkanje pešcem in kolesarjem prijaznih naselij, ovire za otroške in invalidske vozičke
 • slaba lokalna mobilnost: izključenost ne-mestnih okolij; nerazvitost javnega prevozaPišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki