Statistični podatki

Statistični in drugi pomembnejši podatki s področja stanovanj:
 • V Sloveniji izjemno veliko mladih živi pri svojih starših – kar 67,9% mladih v starosti med 18 in 34 let, kar nas uvršča na drugo mesto med državami EU-27; po stistikah za mlade moške pa smo s 74,8% celo na prvem mestu. (Eurostat 2010)
 • Med mladimi (15-29 let), ki so se odselili od staršev, jih
  • 41,7 % biva v stanovanju, ki je last staršev ali staršev partnerja
  • 30,7 % biva v najetem stanovanju
  • 26,8 % biva v lastnem stanovanju oz. stanovanju v lasti partnerja.

(Madina 2010)

 • Tisti, ki so lastniki stanovanj, v katerih živijo, pa so do njih prišli z dedovanjem (48,7%) ali z najemom kredita (32,9%). Skratka, le 15% od vseh mladih, ki so se odselili od staršev, si je kupilo stanovanje. (Mladina 2010)
 • Po ocenah analitikov je v Sloveniji ok. 50.000 praznih stanovanj.
 • V začetku 90-ih let so po takratnem stanovanjskem zakonu najemniki stanovanj večinoma odkupili stanovanja. Zanje so plačali v povprečju 7.020 evrov, povprečna kvadratura pa je bila slabih 89 m². (velja za stanovanja iz evidence Stanovanjskega sklada RS; vir: Stanovanjski sklad RS)

  

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki