Problematike

Ključne problematike na področju zaposlovanja mladih v Sloveniji

1.       otežen prehod na trg dela

2.       pozen vstop na trg dela

3.       nepriznavanje neformalnih delovnih izkušenj

4.       negotova, nestalna in zlasti neustrezna delovna mesta za mlade

5.       slaba podpora samozaposlovanju mladih

6.       neenakosti možnosti oz. diskriminacija v zaposlovanju med različnimi skupinami iskalcev dela in delavcevPišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki