Statistični podatki

/podstran je še v pripravi/

 

Statistični podatki o zaposlovanju mladih iz raziskave Mladina 2010: 

 

Osnovni zaposlitveni status mladih (15-29), Mladina 2000, Mladina 2010Delež brezposelnih diplomantov (tistih, ki so uspešno zaključili visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko izobraževanje ali univerzitetno podiplomsko izobraževanje) med vsemi brezposelnimi v starostni skupini 25-30 let, Slovenija, 2000-2009


Vir: ZRSZ, Letna poročila, 2000-2009

 

  • brezposelnost mladih je v Evropi standardno 2 do 3 krat večja od brezposelnosti celotne populacije (Ignjatović in Trbanc 2009)
  • več kot ¾ trenutne ponudbe zaposlitev na trgu dela v Sloveniji predstavljajo službe za določen čas (Miloševič 2010) 
  • Slovenija med vsemi evropskimi državami vodi v številu zaposlitev za določen čas med mladimi (Eurostat 2009)
  • Slovenija je v EU s 65,5-odstotnim deležem na prvem mestu po razširjenosti začasnih zaposlitev med mladimi (Mladina 2010)
  • v 29 letu starosti je leta 2000 redno zaposlitev za nedoločen čas imelo približno 60 %, leta 2010 pa le še 48 % mladih (Mladina 2010)
  • delež brezposelnih v 29 letu starosti se je v povečal iz 3,5 % v letu 2000 na 9,8 % v letu 2010 (Mladina 2010)Ignjatovič, Miroljub in Trbanc, Martina. 2009. Zaposlovanje in brezposelnost mladih. V Med otroštvom in odraslostjo, ur. Urban Boljka in Tatjana Rakar, 38–55. Ljubljana: MŠŠ – URSM in IVZ.

Miloševič, Vesna. 2010. Kako bo trg dela reševal prihod mladih s fakultet. Human Resource Management Magazine 8 (33): 12–15.

Eurostat, European Commission. 2009. Youth in Europe: A Statistical Portrait. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki